Biz hakda

hakda (1)

Biz näme edýäris?

“Nantong Lvbajiao Textile Co., Ltd.” esasan ýüplük bilen boýalan mata, boýalan mata, çap edilen mata öndürýär.Häzirki wagtda esasy görnüşlere poplin, oksford, dobbi, seersucker, flanel, denim, zygyr garyndysy, uzaldylan matalar girýär we kompaniýamyz organiki pagta, BCI, gaýtadan işlenen pagta we ekologiýa taýdan arassa matalaryň 90% -den gowragyny öndürmäge ökde. önümleriň Europeewropa, ABŞ, Günorta Amerika, Japanaponiýa, Aziýa we ş.m. eksport edilýär.Çig malymyz Amerikan pagta we Awstraliýa pagta.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tehniki goldaw

Biziň kompaniýamyz, boýamak, dokamak, bir gezeklik önümçiligi tamamlamak, doly goldaw desgalary, berk hil gözegçiligi, önümleri wagtynda eltip bermekden getirilen mata önümçilik enjamlarynyň we özbaşdak ussahanasynyň doly toplumyna eýedir.

Kompaniýanyň ýerleşýän ýeri

Zianumyz, Hytaýyň Jiangsu, Nantong, Sianfeng senagat zolagynda ýerleşýär.Halkara şäher - Şanhaýyň golaýynda transport eksportymyz üçin amatly.

OEM & ODM

Müşderilerimize aýratyn müşderi hyzmatyny, bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli Custom Design, OEM, ODM matalaryny hödürläp, müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmaga kömek etmek üçin öz işimizi gurduk.

Kompaniýanyň filosofiýasy

“Minnetdarlyk, berk, jogapkärli, pragmatiki” syýasata esaslanyp, önümiň hilini we eltilmegini üpjün etmek üçin elmydama önümçiligi we dolandyryşy berk gözegçilikde saklaýarys, ähli matalaryň howpsuzlygyny we berk hil gözegçiligini talap edýäris.

topar (3)

topar (2)

topar (3)

Müşderilerimiziň talaplaryny diňlemek arkaly gowulaşmalar edildi.Häzirki wagtda bu kompaniýa bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy bolan 1000-den gowrak müşderi bar. Bir tarapdan, baý we ýokary hilli müşderi çeşmeleri kompaniýanyň geljekdäki ösüşine esas döredýär, beýleki tarapdan, bu hem mümkinçilik döredýär aşaky müşderileriň isleglerine öz wagtynda düşünmek, aşaky pudaklaryň ösüşiniň soňky tendensiýalaryna we tendensiýalaryna düşünmek we olara laýyk gelýän önüm öndürmek.Bäsdeşlik artykmaçlygyny saklamak üçin meýilnamalar we bilelikdäki ösüş strategiýalary. Biz müşderilerimiz bilen öseris we dokma pudagyndaky hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz bilen ajaýyp geljegimizi dörederis.

Siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Şahadatnama

jghityuiyu

mhgiuyi

kjhgfi

Hgfuyt

mhgiuyi

Sergi

hgfdtr

jhgfutruy

jhgfuyt

nhgfuyt

ujytruty

vbvctyr

Zawod gezelenji

zawod (1)

zawod (2)

zawod (2)

zawod (3)

Önümçilik prosesi

zawod (1)

Gaplamak we eltip bermek

bezeg (1)

bezeg (2)