ÖNÜMLER

Zawod üpjünçiligi Hytaý dokalan dobbi dokalan mata

Gysga düşündiriş:


 • Nokat:LBJ-ND070
 • Kompozisiýa:100% pagta
 • Nüplükleriň sany:32 * 21
 • Dykyzlygy:88 * 46
 • Giňligi:57/58 ”
 • Agramy:118GSM
 • Önümiň jikme-jigi

  Hyzmatymyz we artykmaçlyklarymyz

  Geleşik prosesi

  Sorag-jogap

  Tehnika Dokalan
  Galyňlygy: Lighteňil agram
  Görnüşi Dobbi
  Ulany Egin-eşik / Şäher eşigi / Esasy mata
  Reňk Custöriteleşdirilen
  Üpjünçilik görnüşi Sargyt etmek
  MOQ 2200 howly
  Aýratynlyk Organiki, Durnukly, ýel geçirmeýän
  Köpçülige degişlidir: Aýal-gyzlar, erkekler, gyzlar, oglanlar, bäbek / çaga
  Şahadatnama OEKO-TEX STANDART 100, GOTLAR
  Gelip çykan ýeri Hytaý (materik)
  Gaplamak maglumatlary Talabyňyza görä plastik paketler ýa-da rulonlarda gaplamak
  Töleg T / T , L / C, D / P.
  Hyzmat hyzmaty Hanger mugt lo elde dokalmaly we kurýer tölegi ýygnalmaly
  Custöriteleşdirilen nagyş Goldaw

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Custöriteleşdirilen nagyş, ini, agramy.
  Çalt eltip bermek.
  Bäsdeşlik bahasy.
  Gowy nusga ösüş hyzmaty.
  Güýçli gözleg we hil gözegçilik topary.

  1. Biz bilen habarlaşyň
  Nensi Wang
  NanTong Lvbajiao Tekstil Co, Ltd.
  Goşuň: Hytaýyň Jiangsu, Nantong şäheri, Tongzhou etraby
  Email:toptextile@ntlvbajiao.com
  Jübi we Wechat: +8613739149984
  2. Ösüşler
  3. PO&PI
  4. Köpçülikleýin önümçilik
  5. Töleg
  6. Barlag
  7. Eltip bermek
  8. Uzak ýoldaş

  S: Önümleriňizi satyn almak isleýärin, ýöne nädip kepillik alyp bilerin?
  A1: 20 ýyldan gowrak wagt bäri köp kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Her ýyl matanyň tapylmagyny dowam etdirýäris.
  A2: Zawodymyzda ähli önümleriň gowy gitmegine göz ýetirmek üçin ajaýyp hil dolandyryş ulgamy bar.Önümlere ünsi jemleýäris
  diňe gowy we her önüm hakda jikme-jik alada ediň.

  S: Harytlarymyz nädogry bir zat alsa, oňa nähili garamaly?
  J: Harytlary alsaňyz we nädogry bir zadyň bardygyny görseňiz, derrew suraty bize iberiň ýa-da bir bölegini zawodymyza iberiň.Analiz ederis we size iň oňat çözgüt bereris.

  S: Gowşurmagyň wagty näçe?
  J: Taýýar nusga üçin size 3 günüň içinde iberip bileris.
  El işleri we laboratoriýa önümleri üçin 7 günüň içinde iberip bileris.
  Nusga almak üçin 15 günüň içinde iberip bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň