ÖNÜMLER

Gowy dizaýn edilen Hytaý lomaý pagta mata mata matasy

Gysga düşündiriş:


 • Nokat:LBJ-NSLUB006
 • Kompozisiýa:100% pagta
 • Nüplükleriň sany:40 * 21SLUB
 • Dykyzlygy:76 * 62
 • Giňligi:57/58 ”
 • Agramy:130GSM
 • Önümiň jikme-jigi

  Hyzmatymyz we artykmaçlyklarymyz

  Geleşik prosesi

  Tehnika Dokalan
  Galyňlygy: ýeňil agram
  Görnüşi Erik mata
  Ulany Egin-eşik, köýnek we bluzka
  Reňk Custöriteleşdirilen
  Üpjünçilik görnüşi Sargyt etmek
  MOQ 2200 howly
  Aýratynlyk Meşhur gül nagşy, üýtgeşik stil, güýçli üç ölçegli many
  Köpçülige degişlidir: Aýal-gyzlar, erkekler, gyzlar, oglanlar, bäbek / çaga
  Şahadatnama OEKO-TEX STANDART 100, GOTLAR
  Gelip çykan ýeri Hytaý (materik)
  Gaplamak maglumatlary Talabyňyza görä plastmassa torbalar ýa-da rulonlarda gaplamak
  Töleg T / T , L / C, D / P.
  Hyzmat hyzmaty Hanger mugt lo elde dokalmaly we kurýer tölegi ýygnalmaly
  Custöriteleşdirilen nagyş Goldaw

  Munuň artykmaçlyklary näme?palçykýüplük matalar?

  Erik ýüplük ýüplügiň özboluşly görnüşidir.Bu ýüplük ajaýyp ýüplükleriň birine degişlidir.Palçyk ýüplügiň köp görnüşi bar.Erik ýüplükler ýüplük matalary ýasamak üçin amatlydyr.Matanyň köp aýratynlygy bar we köp adamlar ony gowy görýärler.Şeýle hem köp artykmaçlygy bar.Palçyk ýüplükden tikilen matanyň artykmaçlyklary esasan üç nokatda öz beýanyny tapýar:
  1. ubüplük ýüplük önümi güýçli howa geçirijiligine eýedir we ýüplük ýüplük matasynyň el duýgusy gaty üýtgeşik we meşhur.
  2. Palçyk ýüplükden tikilen mata reňkiň özboluşly täsirine eýedir we ýüplügiň galyňlygy tebigy we deň däl bolup, güýçli täsir galdyrýar.
  3. Erik ýüplügiň köp ulanylyşy bar.Diňe egin-eşik ýasamak üçin ulanylyp bilner, şeýle hem perdeler, diwar kagyzlary, diwan örtükleri, elýaglyk we çaý polotensalary ýasamak üçin ulanylyp bilner.
  Palçyk pagta ýüplükden ýüplükmi?
  Ilki bilen, süýümli pagta palçyk stili bolan mata.Esasan arassa pagta ýüplükden ýasalýar.Ony pagta öwürmegiň iki usuly bar.Bularyň biri arassa pagta süýümli ýüplükleri ulanmak.Beýlekisi bolsa ýörite proses arkaly arassa pagta ýüplükden ýasalýar, şonuň üçin ýüplük ýüplükleri pagta edip bolýar, ýöne süýümli pagta hökman ýüplükden däl.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Custöriteleşdirilen nagyş, ini, agramy.
  Çalt eltip bermek.
  Bäsdeşlik bahasy.
  Gowy nusga ösüş hyzmaty.
  Güýçli gözleg we hil gözegçilik topary.

  1. Biz bilen habarlaşyň
  Nensi Wang
  NanTong Lvbajiao Tekstil Co, Ltd.
  Goşuň: Hytaýyň Jiangsu, Nantong şäheri, Tongzhou etraby
  Email:toptextile@ntlvbajiao.com
  Jübi we Wechat: +8613739149984
  2. Ösüşler
  3. PO&PI
  4. Köpçülikleýin önümçilik
  5. Töleg
  6. Barlag
  7. Eltip bermek
  8. Uzak ýoldaş

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň